Jobba hos oss

Personlig assistans där varje människa är unik

Akilles syn på personlig assistans är enkel

Vi tror på alla människors lika värde. Var och en har sina egna behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar. Vår uppgift att ta bort så många barriärer som möjligt för att skapa ökad livskvalitet utifrån varje persons förutsättningar och funktionsvariationer. Varje relation mellan assistent och kund är unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet.

Erfarenhet av att själv ha personlig assistans

Vi som arbetar på Akilles har själva erfarenhet av personlig assistans som kunder själva, assistent eller anhörig. En viktig erfarenhet inom personlig assistans som vi använder i vårt arbete varje dag. Att vi själva har en förståelse för våra kunder och anställda är en av våra största fördelar. Detta medför att vi har en bred kunskapsbas inom alla områden som rör personlig assistans. Detta gäller även avsikten med lagstiftning inom LSS och förvaltningsrätt, arbetsmiljö, arbetsledning, aktiviteter, ekonomi, tillgänglighet och sociala frågor.

Affärsidé

Vi erbjuder individuellt anpassad assistans i samråd med våra kunder. På så sätt underlättar vi för människor med funktionsvariationer att kunna leva det liv de vill.

Mission

Vi vill maximera nyttan av assistansersättningen för att öka livskvaliteten för våra kunder och tryggheten för de anställda.

Vision

Vi vill vara Sveriges ledande assistansbolag, för att aktivt kunna påverka samhället till en positiv utveckling inom personlig assistans.