Våra fördelar

Våra erbjudanden

Arbetsmiljö som anställd på Akilles

Arbetsmiljö är den miljö du har omkring dig när du arbetar. Den kan påverkas av till exempel luften, ljudet och ljuset, arbetsredskap, hur arbetet är organiserat och trivseln på arbetet. Akilles mål är att samtliga anställda och kunder ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Därav strävar vi alltid efter att minimera den psykiska och fysiska ohälsan hos de anställda och kunder. Så vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Vi har erfarenhet av att själva ha personlig assistans

Vi som arbetar på Akilles har själva erfarenhet av personlig assistans, antingen som kunder själva eller assistenter. Det är en viktig erfarenhet inom personlig assistans som vi använder i vårt arbete varje dag. Att vi själva har en annan förståelse för våra kunder och anställda, än vad de flesta andra assistansbolag eller kommuner har, är en av våra största fördelar.

Jourtelefon

Vi har en jourtelefon så att du som kund eller anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid årets alla dagar. För att nå oss på jourtelefon ringer du vårt huvudnummer 010-15 15 900 och tar knappval 1.

Kollektivavtal

Akilles är medlem i Vårdföretagarna och assistenternas fackförbund är Kommunal. Vårdföretagarna ger oss stöd i vår vardag som bygger på en professionell och personlig kontakt när det gäller stora och små arbetsgivarfrågor.

Kontor

En av Akilles viktigaste uppgifter är att vara tillgängliga och ta hand om våra kollegor och kunder. Vi ser varandra som ett team, från kund till assistent, arbetsledare och till administrativ personal. Vi vet hur viktigt det är att känna en gemenskap och därför har vi på Akilles tillgängliga lokaler för  kunder och personal hos Akilles.

Kvalitetsledningssystem

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Ledningssystemet användas för att:

  • Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
  • Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Personalomkostnader

Vi erbjuder exempelvis fika så som kaffe med tillbehör till personalen på personalmöten. Även toalettpapper, handskar och handsprit står vi för. Friskvård är en annan viktig ingrediens för frisk och nöjd personal. I dagsläget erbjuder vi 1000 kr per anställd och år.

Pensioner och försäkringar

Akilles har genom Pensionsvalet (PV) tecknat följande avtal för samtliga anställda som ett komplement till den allmänna pensionen:

  • Pensionsförsäkring enligt KAP-planen
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada- TFA
  • Avtalsgrupplivförsäkring – AGL
  • Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS

Schemaläggning och tidrapporter

Vi har är en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans. Med denna webbtjänst blir kontakten mellan kund, assistenter, assistansanordnare och myndigheter enkel och direkt. Kärnan i webbtjänsten är ett smart schema, automatiska tidrapporter och ett system för lönehantering. Med detta som bas i vår schemaläggning och tidrapportering minimerar vi fel och underlättar för våra kunder och anställda i deras arbete och assistans.

Tillgänglighet

Din kundansvarig finns på plats, måndag till fredag som stöd för dig och dina assistenter. På kvällar och helger bemannas vår jourtelefon av professionella medarbetare som finns där för dig dygnets övriga timmar.

Kundansvarig

Alla våra kund och assistenter har en kundansvarig att vända sig till. Där huvudansvaret ligger på kundansvarig. Denna person har alltså det yttersta ansvaret för utförandet av din assistans, men också det yttersta ansvaret som arbetsgivare för dina personliga assistenter. Till sin hjälp har kundansvarig ett team av medarbetare; schemaläggning, kvalitetsansvarig, jurister och ekonomi.

Val av delaktighet

Du kan med välja mellan våra två olika avtal se hur stor delaktighet du vill ha i samordningen av din assistans. Med en tydlig uppgiftsfördelning går vi tillsammans igenom vilka uppgifter du som kund vill att vi ska ansvara för samt vilka uppgifter du själv vill ha ansvaret över.

Valfrihet, avseende, service och kostnadsfördelning

Vi arbetar med flexibla och kundanpassade lösningar som garanterar goda möjligheter till inflytande. Detta leder till ökad och hög livskvalitet för kunder. Utöver daglig service av högsta kvalitet innebär det att du som kund ska känna trygghet, inflytande, valfrihet och kontroll över sin assistans.