Våra fördelar

Våra erbjudanden

ARBETSMILJÖ SOM ANSTÄLLD PÅ AKILLES

Arbetsmiljö är den miljö du har omkring dig när du arbetar. Den kan påverkas av till exempel luften, ljudet och ljuset, arbetsredskap, hur arbetet är organiserat och trivseln på arbetet.
Akilles mål är att samtliga anställda och uppdragsgivare ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Därav strävar vi alltid efter att minimera den psykiska och fysiska ohälsan hos de anställda och kunder. Därav arbetar vi systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

ERFARENHET AV ATT SJÄLV HA PERSONLIG ASSISTANS

Vi som arbetar på Akilles har själva erfarenhet av personlig assistans som uppdragsgivare eller assistenter. En viktig erfarenhet inom personlig assistans som vi använder i vårt arbete varje dag. Att vi själva har en annan förståelse för våra uppdragsgivare och anställda än vad de flesta andra assistansbolag eller kommuner har är en av våra största fördelar.

JOURTELEFON

Vi har en jourtelefon så att du som uppdragsgivare eller anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid årets alla dagar. För att nå oss på jourtelefon ringer du vårt huvudnummer 010-15 15 900 och tar knappval 1.

KOLLEKTIVAVTAL

Akilles är medlem i Vårdföretagarna och assistenternas fackförbund är Kommunal. Vårdföretagarna ger oss stöd i vår vardag som bygger på en professionell och personlig kontakt när det gäller stora och små arbetsgivarfrågor.

KONTOR

En av Akilles viktigaste uppgifter är att vara tillgängliga och ta hand om våra kollegor och kunder. Vi ser varandra som ett team, från uppdragsgivare – assistent – arbetsledare till administrativ personal. Vi vet hur viktigt det är att känna en gemenskap och därför har vi på Akilles tillgängliga lokaler för alla uppdragsgivare samt personal hos Akilles.

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Ledningssystemet användas för att:

  • Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
  • Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

NYHETER/BLOGG

Gå in och läs om vad som händer hos Akilles samt om övriga intressen inom assistansbranschen. Du hittar vår här, eller genom att klicka på Nyheter i menyn.

PERSONALOMKOSTNADER

Vi erbjuder exempelvis fika så som kaffe med tillbehör till personalen på personalmöten. Även toalettpapper, handskar och handsprit står vi för. Friskvård är en annan viktig ingrediens för frisk och nöjd personal. I dagsläget erbjuder vi 1000 kr per anställd och år.

 PENSIONER & FÖRSÄKRINGAR

Akilles har genom Pensionsvalet (PV) tecknat följande avtal för samtliga anställda som ett komplement till den allmänna pensionen.

  • Pensionsförsäkring enligt KAP-planen
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada- TFA
  • Avtalsgrupplivförsäkring – AGL
  • Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS

SCHEMALÄGGNING OCH TIDRAPPORTER

Vi har är en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans. Med denna webbtjänst blir kontakten mellan uppdragsgivare, assistenter, assistansanordnare och myndigheter enkel och direkt. Kärnan i webbtjänsten är ett smart schema, automatiska tidrapporter och ett system för lönehantering. Med detta som bas i vår schemaläggning och tidrapportering minimerar vi fel och underlättar för våra kunder och anställda i deras arbete och assistans.

TILLGÄNGLIGHET

Din uppdragsansvarig finns på plats, måndag till fredag som stöd för dig och dina assistenter. På kvällar och helger bemannas vår jourtelefon av professionella medarbetare som finns där för dig dygnets övriga timmar.

UPPDRAGSANSVARIG

Alla våra uppdragsgivare och assistenter har en uppdragsansvarig att vända sig till. Där huvudansvaret ligger på uppdragsansvarig. Denna person har alltså det yttersta ansvaret för utförandet av din assistans, men också det yttersta ansvaret som arbetsgivare för dina personliga assistenter. Till sin hjälp har uppdragsansvarig ett team av medarbetare; schemaläggning, kvalitetsansvarig, jurister och ekonomi.

VAL AV DELAKTIGHET

Du kan med välja mellan våra två olika avtal se hur stor delaktighet du vill ha i samordningen av din assistans. Med en tydlig uppgiftsfördelning går vi tillsammans igenom vilka uppgifter du som uppdragsgivare vill att vi ska ansvara för samt vilka uppgifter du själv vill ha ansvaret över.

VALFRIHET AVSEENDE SERVICE OCH KOSTNADSFÖRDELNING

Vi arbetar med flexibla och uppdragsgivaranpassade lösningar som garanterar goda möjligheter till inflytande. Detta leder till ökad och hög livskvalitet för uppdragsgivare. Utöver daglig service av högsta kvalitet innebär det att uppdragsgivare ska känna trygghet, inflytande, valfrihet och kontroll över sin assistans.